اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۷۸۱۵۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۷۸۳۲۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۷۸۳۲۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۷۸۱۵۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸
آدرس : تهران، شــاد آبــاد ، خـیابان ۱۷ شـهریور ، روبــروی شهــرداری نــاحــیه ۴ ، مجتمع تجاری پاسارگاد ، پلاک ۱۶

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شــاد آبــاد ، خـيابان 17 شـهريور ، روبــروي شهــرداري نــاحــيه 4 ، مجتمع تجاري پاسارگاد ، پلاک 16

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • شــاد آبــاد ، خـيابان 17 شـهريور ، روبــروي شهــرداري نــاحــيه 4 ، مجتمع تجاري پاسارگاد ، پلاک 16

  • :
  • ۶۶۷۸۱۵۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۷۸۳۲۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۷۸۳۲۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰ ۰۰۹۸

  • :
  • ۶۶۷۸۱۵۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس : تهران، شــاد آبــاد ، خـیابان ۱۷ شـهریور ، روبــروی شهــرداری نــاحــیه ۴ ، مجتمع تجاری پاسارگاد ، پلاک ۱۶

  • :
  • :

 آقای عبداللهی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۷۸۱۵۱۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۷۸۱۵۱۲
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰

آدرس