اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۷۸۱۵۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۷۸۳۲۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۷۸۳۲۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۷۸۱۵۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸
آدرس : تهران، شــاد آبــاد ، خـیابان ۱۷ شـهریور ، روبــروی شهــرداری نــاحــیه ۴ ، مجتمع تجاری پاسارگاد ، پلاک ۱۶

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شــاد آبــاد ، خـيابان 17 شـهريور ، روبــروي شهــرداري نــاحــيه 4 ، مجتمع تجاري پاسارگاد ، پلاک 16

توان موتور پاسارگاد 66781511-021

تلفن

  • ۶۶۷۸۱۵۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۷۸۳۲۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۷۸۳۲۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۷۸۱۵۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • آدرس : تهران، شــاد آبــاد ، خـیابان ۱۷ شـهریور ، روبــروی شهــرداری نــاحــیه ۴ ، مجتمع تجاری پاسارگاد ، پلاک ۱۶

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۲۲۵۳۶۰ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • تهران،
  شــاد آبــاد ، خـيابان 17 شـهريور ، روبــروي شهــرداري نــاحــيه 4 ، مجتمع تجاري پاسارگاد ، پلاک 16